pon., 09/14/2020 - 14:00
admin
rtert

W ramach osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania E - usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ ,,CENTRUM, SP ZOZ ,,ŚRÓDMIEŚCIE" SP ZOZ ,,ZODRZRE"

Nr umowy: RPOP.10.03.00-16-0003/17-00

Wartość wydatków ogółem: 3 375 756,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 359 687,13 zł

Wartość dofinansowania: 2 855 734,06 zł

Więcej w załączniku