Rejestracja
 • tel. 77/887 33 00   77/887 33 01
 • rejestracja  czynna  od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 -17.30 
 • rejestracja  telefoniczna od poniedziałku do piątku.
 • pod  numerem  tel. 77/887 33 00, 77/887 33 01 w godz. 8.00 - 17.30
Personel
 • lek.med. Jolanta  Bibik - 77/8873312
 • lek.med. Mohammed  Karam - 77/8873316
 • lek.med. Danuta  Rawicka                  77/8873315
 • lek.med. Izabela  Pawłowska-Dudek  77/8873313
 • lek.med. Urszula Żuk-Sosnowska       77/8873314
 • pielęgniarki  gabinetu  zabiegowego, EKG, szczepień  tel. 77/8873303
 • pielęgniarki  środowiskowe                 77/8873323
 • położna  środowiskowa                       77/8873302

POZ  -  informacja dla  pacjenta: wstęp  na  teren  przychodni  wyłącznie  po  wcześniejszym  zakryciu ust i nosa zmian  organizacji  pracy  przychodni.

Poradnia  Lekarza POZ czynna jest poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-18.00

Poradnia lekarza POZ  świadczy  usługi  na  podstawie  złożonej  deklaracji  wyboru  lekarza. zapewniamy  przyjęcia  pacjentów  w  gabinetach  lekarskich  od  godziny  8.00-18.00  w  dni  powszednie,  w  dni  wolne  od  pracy  i  w  nocy  zapewniamy  dostęp  do  świadczeń  opieki  całodobowej. 

Pacjenci  objęci  opieka  lekarza POZ  mają  zapewniony  na  miejscu  dostęp do  badań  laboratoryjnych, USG i EKG.  Lekarze  wykonują  pełną  diagnostykę  w  celu  ustalenia  jednostki  chorobowej,  kierują  do  poradni  specjalistycznych,  szpitali  i  na  leczenie  uzdrowiskowe,  dbają  o  profilaktykę  chorób  układu  krążenia,  raka  szyjki  macicy.  Dbają o zachowanie ciągłości  szczepień  ochronnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Nasi lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami  środowiskowymi i położną  środowiskową  co  zapewnia  opiekę  pielęgnacyjno-diagnostyczną w domu chorego.