Rejestracja
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05, godziny pobrań od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:30, rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00 tel. 77/887 33 19
Personel

Kierownik laboratorium mgr Kazimiera  Żurak

technik  analityk   Alicja  Czerwińska

technik  analityk  Małgorzata  Szczygieł