Rejestracja

rejestracja czynna : poniedziałek w godz. 10:25 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

rejestracja telefoniczna: poniedziałek w godz. 11:00 - 17:30, od wtorku do piatku w godz. 7:30 - 14:30 tel. 77/887 33 20

Personel

lek.med. Tarsycjusz Kaźmierczak

Poradnia zajmuje się profilaktyczną opieką zdrowotną osób uczestniczących w szkoleniu sportowym oraz osób uprawiających ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Wykonuje badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, wydaje orzeczenia lub zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, przeprowadza konsultacje specjalistyczne oraz wykonuje niezbędne badania diagnostyczne.