pt., 10/02/2020 - 09:42
admin

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo w Przychodni udzielane są porady telefoniczne. W sytuacji  gdy charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia  świadczenia zdrowotnego w formie teleporady zostanie ustalony termin wizyty. Teleporada zapewnia Państwu kompleksowość  świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość ( możliwość otrzymania kodu    e-recepty, e-skierowania ,zlecenia na badania, e-zlecenia na wyroby medyczne) gwarantując przestrzegania prawa pacjenta.

W trakcie teleporady lekarz POZ  wystawi zlecenie testu w kierunku SARS-COV2 oraz przekaże informację o punktach pobrań.

Przychodząc na wizytę osobistą do przychodni pacjent powinien pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Prosimy dzwonić pod numer swojego lekarza

Numery telefonów dla celów teleporady:
- Informacja-rejestracja 77 88 733 00

  • lek. Jolanta Bibik - 77 8873312 
  • lek. Danuta Rawicka- 77 8873315 
  • lek. Urszula Żuk-Sosnowska- 77 8873314 
  • lek. Urszula Gosk - 778873327
  • lek. Izabela Migalska-łyczko- 77 8873308