Rejestracja
  • rejestracja  czynna  od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 -17:30    
  • rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:30 tel. 77/887 33 05
Personel
  • lek.med. Urszula Gosk                        tel.77/8873327
  • lek.med.Izabela Migalska-Łyczko           77/8873308                        
  • punkt  szczepień                                     77/8873306

Informacja  dla  pacjenta  o  zmianie  organizacji  pracy  taka  jak  w POZ  ogólnej

Poradnia  dziecięca  świadczy  usługi  na  podstawie  złożonej  deklaracji  wyboru  lekarza.  Zapewniamy  przyjęcia  pacjentów  w  gabinetach  lekarskich  od  godz.8.00-18.00  w  dni  powszednie. Pacjenci  maja  dostęp  do  badań  laboratoryjnych  i  diagnostycznych. 

Lekarze  kierują  do  poradni  specjalistycznych,  szpitali i  na leczenia  uzdrowiskowe.  dbamy  o zachowanie  ciągłości  szczepień  ochronnych  pacjenta.  nasi  lekarze  współpracują  z  pielęgniarkami  środowiskowymi  i  położną  środowiskową  co  zapewnia  opiekę  pielęgnacyjno-diagnostyczną.

      - punkt szczepień  ( szczepienia dzieci ) tel. 77/887 33 06 

  • gabinet  zabiegowy  (  EKG)  tel. 77/887 33 03